Havsöringsfiske bestämmelser

Havsöringsfisket är en del av skåne. En stor del av kustfisket i skåne är just riktat mot havsöring då det är ett roligt fiske som kräver val av fluga/drag efter säsong och väderförhållande. Men det finns några regler till när det kommer till havsöringsfisket som alla bör respektera. Fredningstiden är en av dessa. Havsöringsfisket i Skåne är egentligen uppdelat i två olika zoner. Från Hallands länsgräns till Kullens fyr är havsöringsfisket tillåtet mellan 1 april och 30 september. Söder om kullens fyr och till Blekinges länsgräns är kustfisket efter havsöring tillåtet mellan 1 januari och 15 september.

Norr om Kullens fyr – Hallands länsgräns: Fredat 1 oktober – 31 mars
Söder om kullens fyr – Blekinges länsgräns: Fredat 15 september – 31 december

Havsöringsfisket i Skåne bedrivs med handredskap så som Spinnspö eller Flugspö.

För att få ta hem en fisk bör havsöringen vara minst 45 cm lång norr om Kullens fyr och minst 50 cm lång söder om Kullens fyr. Fisken skall vara blank och tappa fjäll för att den skall vara godkänd. Lekfärgad fisk skall återutsättas.
Dessa är reglerna för havsöringsfisket i Skåne. Du bör dock läsa mer på länsstyrelsens hemsida vad gäller fredade platser runt åmynningar och så vidare.

Viktiga länkar:

Fiskekartan.se
Svenskafiskeregler.se
Länsstyrelsen i skåne

Fiskebestämmelser Skåne havsöring (Länsstyrelsens PDF)
Fredade vattendrag/områden (Länsstyrelsens PDF)

En detaljerad karta som gör det enkelt för dig att se ifall du får fiska på en specifik plats samt ifall du behöver köpa fiskekort (om det rör sig om en å eller mynning) hittar du på fiskekartan.se. Du hittar även andra regler och bestämmelse på svenskafiskeregler.se. Länsstyrelsens egna sida ger dig också bortsett från pdf-filerna som du hittar ovan lite mer kött på benen. Här är en länk till länsstyrelsen i skåne.
Jag kommer i fortsättningen att lägga upp tips på platser där du kan ha bra havsöringsfiske i Skåne. Jag kommer länka till inlägg och sidor här.